Personlig udvikling

I AM betyder din og teamets udvikling utroligt meget for os. Din og teamets udvikling udvikler også AM. Du kan godt forberede dig på, at du vil udvikle dig meget, hvis du virkelig kæmper!

Der er flere rigtig gode eksempler på personer i AM, der har udviklet sig i en grad, så selv personens omgangskreds har omtalt det i positive vendinger.

Der vil blive afholdt samtaler fra starten af din rejse hos AM, hvor der vil blive sat mål for, hvad du selv forventer at få ud af det, samt hvad AM forventer. Disse samtaler vil der blive fulgt op på løbende, for at være sikker på, du selv får det ud af det, som du ønsker og om dine forventninger har udviklet sig yderligere.