Field Marketing i AM

Vi gør det, vi er de bedste til i Danmark. Vi tilbyder vore klienter at få bragt deres produkt eller ydelse direkte ud til forbrugeren. Et produkt eller en ydelse kræver altid en form for forklaring og præsentation, før det bliver kendt eller brugt.

I samarbejde med vor klient analyserer vi os frem til, hvem den rigtige målgruppe er, hvor denne målgruppe er, hvordan denne målgruppe kan udnytte dette produkt eller denne ydelse.

Derefter udarbejdes det rigtige set-up til kampagnen eller salgsfremstødet. Et set-up, som skaber høj positiv opmærksomhed om produktet eller ydelsen. Her skal kun fantasien sætte grænsen!

Dette set-up bliver sammensat med vore seriøse, effektive og uddannede markedskonsulenter. Markedskonsulenterne er fuldt oplært i vor klients produkt eller ydelse, og kan derfor- ansigt til ansigt- præsentere produktet eller ydelsen på den rigtige tillidsbyggende måde, og svare på eventuelle spørgsmål – her og nu. Herefter er det markedskonsulentens opgave at gøre det, vi er de bedste til – at få forbrugeren til at tage en beslutning på stedet.